Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü

Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü

gelişim üniversitesi
  1.   Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü
  2. İçerik


Eğitim-Öğretim Planlama Koordinatörlüğü


* Her dönem Üniversitede verilecek derslerin planlamalarını hazırlamak, ders kayıtlarını ve ders ekleme-bırakma işlemlerini diğer ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütmek,

* Akademik takvim, müfredat çalışmaları, Üniversite’nin uzun dönemli eğitim alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi konularda çalışmak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak,

* Bölümlerce hazırlanmış olan müfredatların teknik açıdan uygunluğunu sağlamak için ders saatleri, kampüs bilgisi, vb. bilgilerini kontrol etmek ve gerekli düzenlemeyi yapmak, konuya ilişkin raporlamaları hazırlamak,

* Üniversite tarafından yapılan merkezi sınavların sınav çizelgelerinin hazırlanması, gözetmen görevlendirmelerinin  eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi için koordinasyonu sağlamak.